Sutom

Vesnička s poněkud nezvyklým názvem a zdaleka viditelným kostelíkem leží za Vlastislaví na svahu Sutomského vrchu asi 5 km za Třebenicemi, v části, které se podle nedaleké Milešovky říká Milešovské Středohoří.  První zmínka o ní pochází z roku 1276 a týká se jistého Přeslava ze Sutomi, jmenovaného mezi svědky klášterní listiny německého Zellu. Mezi další majitele patřili páni ze Sulevic, Vchynic (mimochodem Vchynští běh času proměnil na Kinské) a od pol. 16. století Bušek Kaplíř na Košťálově.

V nejbližším okolí Sutomi se nachází pět hradů - Skalka, Oltářík, Košťálov, Ostrý a Blešno. A samozřejmě Házmburk, ten ovšem o něco dále. Cestou kolem kostela můžeme vystoupat na Holý vrch („Holáček“), odkud je úžasný pohled do kraje. Právě tady se uvelebil K. H. Mácha, když kreslil svůj „pohled na Skalku“ a zřejmě odsud obdivoval roku 1844 Alexander von Humboldt krásný výhled do údolí říčky Modly.
Kdysi farní kostel sv. Petra a Pavla pochází ze 14. století. Patrony mu byli synové Petra ze Skalky (ano, ti s těmi pěknými jmény – viz Skalka). Z roku 1407 pochází zajímavá zprávička o výměně místa zdejšího faráře Jiljího s knězem teplickým, kdoví, co k tomu pány vedlo?  Při dobytí hradu Skalky Švédy (1639) byl poničen i zdejší kostel, těsně předtím obnovený (a kupodivu zasvěcený sv. Stanislavovi). Znovuvybudován, už barokně, byl v polovině 18. století za Hrzánů z Harasova, zřejmě litoměřickým Octaviem Broggiem. A zasvěcen svatým Petru a Pavlu. Prvního kněze nového kostelíka známe i jménem - Gottfried Hoffer. Hrzánové chtěli původně vystavět nový kostel ve Vlastislavi, ovšem díky sporům se svým sousedem Rajským z Dubnic, majitelem Borče a Vchynic, se tak nestalo. Ten totiž chtěl mít nový chrám poněkud blíže sobě. Však se nyní pod hlavním oltářem nachází rodinná hrobka pánů Rajských. A ještě zajímavost – roku 1845 se právě tady konala svatba rodičů básníka Svatopluka Čecha.
V kostele se bohužel už dlouho žádné obřady nekonají, ovšem v roce 2007 v něm byl návštěvou vlastislavský rodák kardinál Schönborn (viz Skalka), náhrobky jehož šlechtických předků můžete najít na zdejším hřbitůvku. Vedle kostela stojí dřevěná zvonička, opravená roku 2008, a na bývalé faře se dnes můžete ubytovat, případně se zúčastnit zdejších keramických kursů.
V Sutomi se můžete pokochat jedním z nejkrásnějších výhledů v celém Středohoří. Je možné samozřejmě vyšplhat až na „Holáček“ jako Mácha či Humboldt, ale úplně stačí rozhlédnout se třeba od svatopetrského kostelíku – dole leží Skalka jako na dlani, tři vršky Solanské hory, Oltářík, Lipská hora, Milešovka, Lovoš, na straně druhé samozřejmě Košťálov se vzdáleným Házmburkem. Nejhezčí při východu a západu slunce.