Teplá

Vida – zapomenuté malé poutní místo! Tam, kde dnes vidíme barokní kapličku, objevil se roku 1710 léčivý železitý pramen (vyvěrající zde dodnes). Až do poloviny 19. století byl využíván k léčebným koupelím a do Teplé putovali poutníci. V kapličce je zavěšena novodobá kopie obrazu Panny Marie Klatovské. Ve 20. letech minulého století tu misionářský řád oblátů vystavěl klášter, fungující do 2. světové války. Ano, to je onen „zámeček“ v zatáčce u silnice, dnes hotel a školicí středisko Amadeus. A na začátku Teplé, v místě zvaném „V obrazu“, můžeme  skutečně vidět po letech znovuobnovený obrázek Klatovské Madony a pod ním tento nápis:

Jeden chalupník se vracel z trhu a spěchal, protože už byla tma. Nesl si domů utržené peníze. Zde na rozcestí uslyšel nářek a volání o pomoc. Jen odpověděl, ale ke hlasu se nepřiblížil. Po chvíli místo se sousedy dobře prohlédl. Jen stopy nasvědčovaly, že šlo o léčku lupiče, který se tehdy v okolí potloukal. Na poděkování za ochranu a správné rozhodnutí v nebezpečí chalupník zavěsil na toto místo obraz Panny Marie. Tak se v Teplé vyprávělo po celé generace. Roku 1946 byli vesničané vyhnáni a místo zpustlo. Obraz se vrátil až v roce 2008.