Želkovice

Želkovice vlastní pozoruhodnou církevní stavbu, na návrší nad vsí stojí zčásti rotunda, zčásti klasický kostelík sv. Petra a Pavla. Prostě rotundokostelík. A pěkně starý, z doby po r. 1230. I když vlastně jen jeho část, v 19. století byla totiž k původní rotundě přidána novorománská loď. A jako zajímavost - v jejím zdivu se nachází plastická hlava tzv. Turka, která prý podle některých domněnek vznikla coby reakce na tatarské nájezdy v r. 1241. Inu, kdo ví?

Ostatně ani vesnice sama není z nejmladších, první písemné prameny zmiňují Šebestiána ze Želkovic v roce 1237. Obec najdete při cestě od Lovosic směrem na Bílinu. U hlavní silnice si můžete prohlédnout ještě sochu sv. Josefa ze století novějšího, osmnáctého.  A na podzim tu prodávají výborná jablka.