Košťálov

Košťálov je jednou z hlavních dominant tzv. Milešovského Středohoří. Už zdálky vyčnívá nad nedalekým městečkem Třebenice. Vystavěn je na čedičovém suku ve výšce asi 500 m, dole pod ním teče potok Modla a hrad sám vypadá, jakoby vyrůstal přímo ze skály. Byl založen ve 14. století snad pány z Házmburka, stavebník je však poněkud nejistý. Od dob husitských válek patřil Kaplířům ze Sulevic, kteří zde vydrželi až do renesanční doby poloviny 16. století. Tehdy se přesunuli do pohodlnějších tvrzí ve vsi Košťálov (dnes část obce Jenčice, kde byl od 13. stol. poplužní dvůr). Ještě později pak obývali zámky v Čížkovicích a na Skalce. Hrad Košťálov byl díky tomu zpustlý již počátkem 17. století, přičemž v polovině 19. století se západní část hradu dokonce zřítila.

Neobvyklou hradní historku naleznete v kronice Beneše Krabice z Veitmile z roku 1372 (!). Při bouřce na Košťálově uhodil blesk přímo do špic (podle tehdejší módy pořádně dlouhých) střevíců hradního purkrabího Aleše ze Slavětína a upálil mu je, což bylo vykládáno jako Boží nevůle ohledně tohoto módního výstřelku. Kupodivu se přitom zřejmě nikomu nic nestalo.
Na hrad samotný se musíte vyšplhat nemalý kousek pěšky, ale stojí to za to i pro nás línější. Od hradních zdí je nádherný výhled do celého kraje. Košťálov inspiroval i mnohé umělce, třeba Svatopluka Čecha, Emila Fillu nebo Otakara Nejedlého. V teplejších měsících se tu prý prohání hejna motýlů, z vzácnějších druhů např. otakárek fenyklový, a na stráních můžete najít hlaváček jarní, koniklec nebo hořeček. Což ovšem nemohu potvrdit z vlastní zkušenosti, neb jsem hrad obdivovala roky zespoda a přímo ho shlédla teprve loni na Silvestra.