Polská orlí hnízda

„Stezka Orlích hnízd“ (polsky Szlak Orlich gniazd) nabízí hradychtivým a skalomilným turistům okolo 25 zřícenin hradů a tvrzí, většinou vystavěných na bílých vápencových skalách. Některé stavby jsou opravdu velkolepé (ovšem daní za to je silné množství turistů a stánkařů), jiné menší a méně známé (a příjemně více opuštěné).

„Orlí hnízda“, nazývaná tak podle své polohy, se rozkládají na území mezi Krakovem a Čenstochovou a ve středověku tvořila systém hradů, chránících nejen obchodní stezky, ale i polskou hranici proti nájezdům z Českého království. O jejich vznik se zasloužil král Kazimír Veliký, poslední polský panovník z rodu Piastovců (vládl v letech 1333-70).
K nejznámějším a největším patří Ojców se svou „jeskyní Vladislava Lokýtka“ (v níž se měl podle pověsti schovávat otec Kazimíra Velikého před českým králem Václavem II.) a neobvyklým vápencovým útvarem „Herkulův kyj“, dále Pieskowa Skala renesančního vzhledu a Ogrodzieniec. První dva v této fotogalerii nespatříte, neb jsme jejich návštěvu vzdali díky pořádnému vedru i  stovkám návštěvníků, proudícím na prohlídku. Na Ogrodzienci sice turistů také nebylo poskrovnu, ale ten jsme přece jen prozkoumali. K dalším hradům patří Olsztyn se svým skalním vězením a jeskyněmi, Mirów, Bobolice, Rabsztyn, Korzkiew, Smoleń, Morsko … Prohlédli jsme ještě zmíněný Olsztyn (naštěstí vpodvečer, kdy lidu ubylo, ostatně na tomto velkém „dvojhradě“ se docela dobře rozptýlili), tajemný a téměř opuštěný Mirów (pozor na drolící se skalní stěny, u vchodu se nachází i kovová destička s připomínkou zde zahynuvšího 16letého mladíka) a Rabsztyn, který se opravuje a vstoupit dovnitř vám pravděpodobně nedovolí (ani nám).
Ke všem hradům se vážou různé pověsti, nejzajímavější mi připadá ta o podzemní chodbě, spojující  hrady Mirów a Bobolice, kde jejich vlastníci, nerozluční bratři-dvojčata schovávali své poklady. Když se oba zamilovali do stejné ženy, dopadlo vše špatně, bratr soka zabil a ženu zazdil do podzemí. Ta se tu občas se tu zjevuje v podobě bílé paní. V Rabsztyně  zase v komnatách podzemního hradu spí zakletí rytíři, kteří vyrazí na pomoc Polsku v době nouze. Ve vedlejší síni stojí zkamenělý chlapec s diamantovým prstenem a dívka s perlovým náhrdelníkem. Až prsten sklouzne chlapci z ruky, rytíři vyjedou bránit polskou zem. Po vítězném návratu dívka každému z nich za záchranu vlasti daruje perlu ze svého náhrdelníku.
Na fotkách se nachází Olsztyn, Mirów, Ogrodzieniec s bizarními skalními útvary a turisty a něco málo ze zavřeného Rabsztyna.