Maria Saal

Maria Saal („kolébka Korutan“) je nejen obec nedaleko Klagenfurtu (Celovec) v rakouských Korutanech, ale hlavně významné poutní a historické místo. Ve zdejší oblasti Gosposvetského polje (Zollfeld) kdysi leželo centrum slovanské alpské říše zvané Karantánie, zde probíhaly od 7. do 15. století nastolovací obřady karantánských a později korutanských knížat a vévodů. Z nedalekého hradu Karnburg (Krnski grad) sice příliš nezůstalo, zato si můžete prohlédnout zdejší krásnou poutní baziliku. Chrám v Maria Saal (Gospa Sveta) byl prvním korutanským kostelem (8. století) a centrem christianizace. Založen byl prvním karantánským biskupem sv. Modestem, jehož ostatky ukrývá sarkofág zdejší Saské kaple. Biskupové zde sídlili od 8. do 10. století.

Nynější kostel je už třetím na tomto místě a pochází z poloviny 15. století. Na hlavním oltáři stojí socha zázračné Madony, cíl mnohých poutníků. Různá zpodobnění Panny Maria si zde můžete prohlédnout na mnohých obrazech. Vnější zdi kostela překvapivě nabízejí nejen románské, ale i římské (!) náhrobní kameny a reliéfy (např. římský vůz) ze starého římského města Virunum, které se rozkládalo nedaleko odtud na místě dnešního Zollfeldu. Území dnešních Korutan totiž patřilo k římskému impériu již v r. 15! Slovani (a též Avaři) do zdejších krajů začali přicházet od 6. století a roku 610 zde vzniklo ono výše zmíněné Karantánské knížectví.
Kousek od kostela je možné prohlédnout si malý skanzen lidové architektury. O něco dále se nachází významná památka – tzv. „Herzogstuhl“, Vévodský stolec. Jedna se o kamenný nastolovací trůn korutanských vévodů, tedy něco jako býval přemyslovský stolec na Pražském hradě – už proto byste si ho neměli nechat ujít (jako jsme bohužel nechali my, neb jsme spěchali). Trůn je složený ze zbytků římských desek a kvádrů, s Knížecím kamenem (Fürstenstein) uprostřed. Jakási obdoba skotského Kamene osudu. Tím korutanským je iónská hlavice římského sloupu.