Broumovská skupina kostelů

Unikátní soubor venkovských barokních kostelíků naleznete na vzdáleném česko-polském pomezí v okolí benediktinského kláštera Broumov. Proč unikátní? Kromě jediné jsou všechny stavby dílem otce a syna Dientzenhoferů, proslulých barokních stavitelů. A kdeže se vzaly právě zde, v odlehlém Broumovském výběžku?

Kryštofa a Kiliána Ignáce tímto úkolem pověřil opat břevnovsko-broumovský Otmar Zinke, zastávající v době barokní svůj úřad úctyhodných 30 let. (Břevnovsko-broumovský proto, že oba kláštery byly propojeny, tudíž dvorní stavitelé Dientzenhoferové se vyskytují v obou tak vzdálených oblastech.) V krásné krajině se ukrývá krásných 11 kostelů tzv. broumovské skupiny.

Patří mezi ně: sv. Prokop (Bezděkov-Bezdiek), sv. Maří Magdaléna (Božanov-Barzdorf), sv. Václav (Broumov-Braunau), kostel Všech svatých (Heřmánkovice-Hermsdorf), kaple Panny Marie na Hvězdě, sv. Jiří a Martin (Martínkovice-Märzdorf), sv. Barbora (Otovice-Ottendorf), sv. Jakub Větší (Ruprechtice-Ruppersdorf), sv. Markéta (Šonov-Schönau), sv. Michael (Vernéřovice-Wernersdorf) a sv. Anna (Vižňov-Wiesen).

Ze skupiny se poněkud vyděluje martínkovický kostel sv. Jiří a Martina, byl totiž postaven jako první a jediný podle plánů dílny Itala Martina Allia. Stavbu zadal ještě předchůdce Otmara Zinckeho, neméně proslulý opat Tomáš Sartorius, který vlastně s obnovou kláštera i celého panství začal. Zdejší hřbitov má dost zvláštní náhrobky, proti kostelu se pak nachází další pohřebiště zajatců 1. i 2. světové války. Na barokní faře často pobýval český historik Václav Vladivoj Tomek a ve zdejší textilce se tkaly vzácné damašky a padákové hedvábí. A k půvabnému kostelíku ještě jedna zajímavost – o svatojiřské pouti přenášeli zdejší slavnostně odění mladíci sochu sv. Jiří, ozdobenou stříbrnými řetězy a mincemi do jedné z kaplí proti vchodu do kostela. Sem pak věřící přinášeli své dary - většinou v naturáliích (máslo, vejce, později pak peněžní) ještě v 19. století. Po skončení všech pobožností byla socha navrácena do kostela. Říkalo se, že „sv. Jiří vyrajtoval“...

A pár střípků k ostatním: u vižňovské sv. Anny si zájemci mohou prohlédnout geologickou mapu celého okolí („Geopark Vnitrosudetská pánev“), instalovanou hned vedle kostela. Ve Vernéřovicích najdete zázračnou studánku, v Otovicích zkamenělé přesličky a plavuně z období permu. Heřmánkovice jsou rodištěm „otce narkózy“ Celestýna F. Opitze. Svatoprokopská fara v Bezděkově hostila Julia Zeyera, Otokara Březinu a mnohé další, kteří přijížděli na návštěvu ke zdejšímu faráři P. Sigismundu Bouškovi. V Ruprechticích slouží coby hřbitovní brána dvoupatrová renesanční zvonice z 16. století. A v Meziměstí, jehož městskou součástí jsou právě Ruprechtice a Vižňov, mají na zdejším (císařem Franzem Josefem navštíveném) nádraží pozoruhodnou staniční budovu, ve které je mj. umístěn i - divadelní sál.

Jen krásnou kapli na Hvězdě ani broumovského sv. Václava jsme bohužel při výletě navštívit nestihli. Tak třeba příště...

14 svatých pomocníků na Broumovsku

Bezděkov

Božanov

okno broumovského kláštera

Heřmánkovice

Martínkovice


Vernéřovice

Šonov


Vižňov i s kamennou mapou

Další fotografie najdete na facebooku - BezděkovVernéřoviceBožanov, Broumovsko-klášter a sousoší 14 svatých pomocníků, Martínkovice, Otovice, Vižňov, Ruprechtice, Šonov, Heřmánkovice