Květnov (Quinau)

Na místě dnešního kostelíka našel kdysi pasáček zázračnou sochu Madony. Když při shánění dobytka zaklel, uslyšel tajemný hlas, jak ho napomíná - rozhrnul křoví a objevil malou sošku Panny Marie. V Květnově (Quinau) se mnohý člověk uzdravil a četná procesí mířila na zdejší návrší. Dnes pozapomenuté krásné poutní místo se nachází jen několik km od Chomutova.

Fotografie na FB