Svatá Dobrotivá

Augustiniánský klášter v Zaječově u Hořovic založil ve 13. století pan Oldřich Zajíc z Valdeka. Měl zvláštní sen - svatí Petr a Pavel jej zavedli na místo zvané Na ostrově. Tam spatřil Pannu Marii, která ho požádala o založení kláštera. A tak se i stalo.

Fotografie na FB