Čestická Kalvárie

Velmi neobvyklé a působivé poutní místo v šumavském podhůří nedaleko Volyně. Jeho počátky spadají do 17. století, za současnou podobu vděčí hraběnce Dorotee Reyové, která místo nechala v pol. 19. století přestavět jako poděkování za své uzdravení. Díky ní také vznikl ojedinělý kostelík Povýšení sv. Kříže v řeckém stylu.

Výjimeční jsou i zdejší lidé - mezi odbojáře patřil za války nejen čestický rodák Jaroslav Cuhra starší, ale i místní kněz Josef Jílek, popravený v roce 1942.

Fotografie na FB