Luká (Luck)

Vesnička na Karlovarsku na hranici vojenského újezdu Doupovské hory. Dva hřbitovy - první židovský, připomínající opuštěnou zahradu, druhý původně německý, s kapličkou svaté Anny.

Farní kostel sv. Vavřince s nádhernými varhany a malovaným stropem.

Fotografie na FB