Budeč


Hradiště obývané už v pravěku, opěrný bod nejstarších Přemyslovců, místo, kde se pravděpodobně "učil žaltáři" kníže svatý Václav. Rotunda sv. Petra a Pavla, založená jeho strýcem Spytihněvem na přelomu 9. a 10. století je nejstarší stojící rotundou na našem území. Před ní stával kostel Narození Panny Marie z pol. 10. století. V nedaleké poloze Na Týnici byl objeven hromadný bojovnický hrob snad z doby Boleslavova převratu. A o budečském hřbitově se uvažovalo jako o možném národním pohřebišti zasloužilých osobností.

Fotografie na FB