Levý Hradec podzimní


Levý Hradec, kníže Bořivoj a sv. Ludmila. Kněz Kaich a první křesťanský kostelík na našem území. A přes řeku stával Pravý Hradec.

Fotografie na FB