Roztoky, Řivnáč


Výšinné sídliště z pozdní doby kamenné, které dalo jméno celé kultuře řivnáčské (3200-2800 př. Kr.). Charakteristickou keramiku s "měsíčkovitými uchy" a mnoho dalšího tu nalezl zdejší lékař MUDr. Čeněk Rýzner už koncem 19. století. Také objev nedalekého pohřebiště únětického je jeho zásluhou.

Fotografie na FB