Zlatá Koruna – interiéry


Původně klášter Svatá koruna (Sancta corona) podle vzácné relikvie – trnu z Kristovy koruny. Založená Přemyslem Otakarem II., zrušená Josefem II. Poslední moruše vysazená posledním opatem stále stojí před vchodem do klášterních zdí.

Fotografie na FB