Holý vrch masopustní

Tři masopustní průvody- roztocký, únětický a suchdolský - se každoročně setkávají na Holém vrchu.

Fotografie na FB