Klášter Želiv

Prastarý, původně benediktinský, později premonstrátský klášter na Vysočině byl založen knížetem Soběslavem už v 1. pol. 12. století. V barokní době přestavěn proslulým Santinim, v době nedávné používán coby internační tábor pro kněze a řeholníky, mezi jinými třeba i pro kardinála Tomáška, později jako protialkoholická léčebna (tzv. Trčkův hrad). Po revoluci navrácený premonstrátskému řádu dnes utěšeně vzkvétá, možná i díky zdejšímu klášternímu pivovaru :-)

Fotografie na FB