Zahořany

Zahořanský kostelík Nejsvětější Trojice nedaleko Litoměřic se nachází - jako ostatně dost dalších kostelů v okolí - v dosti neutěšeném stavu. Císařský maršálek Jan de la Crone jej nechal vystavět koncem 17. století jako poděkování za záchranu ve válečných časech. Současný interiér trochu válečné časy připomíná. Naštěstí spolek Pro Zahořany nesedí s rukama v klíně. Jen to bude ještě chvíli trvat... O kousek dál stojí rozlehlá zámecká budova z téže doby a v podobném stavu. A nedaleko poutní mariánský kostel v Křešicích s obrázkem Panny Marie Pomocné u zázračné studánky.

Fotografie na FB