Zahrady pod Hradem

Pozdně jarní Kolovratská,
Fürstenberská a Ledeburská.

Fotografie na FB