Andělská Hora čili Engelburg

Boreš z Rýzmburka, Zajíc z Házmburka, páni z Plavna i Černínové z Chudenic. Ti až do komfiskace po válce. Poutní místo pod hradem. Tam prý v poustevně bydlela dcera pána z Plavna Ludmila. A pověst o Ursinovi a krásné Alvíně. Slavnosti na její počest se tu pořádají už osmým rokem.

Fotografie na FB