Nekníř

Kousek od Plzně- barokní zámek na prodej. Původně vodní tvrz ze 14. století založil pan Racek z rodu Hroznatovců. Mimo jiné i majetkem Lobkoviců, kteří zámek získali zvláštním způsobem - druhorozenému synovi knížete jej spolu s celým svým majetkem odkázal poslední majitel poté, co mu mladík coby neznámému starci pomohl v nesnázích na Malostranském náměstí v Praze.

Po roce 1948 znárodněný zámek připadl JZD a poté už jen chátral. Spolu s ním hospodářské budovy - pivovar, lihovar, truhlárna, dokonce i kavárna. V nedávné době pronajímán coby paintballové hřiště. Realitní kancelář láká - chcete rodinné sídlo, domov pro seniory, lázně či hotel? Kupte si Nekmíř!

Fotografie na FB