Tismice

Románský klenot tři kilometry od Českého Brodu - malá trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. století. Kdysi poutní místo. Zázračnou sošku Panny Marie, zanechanou zde smíchovskými kartuziány při útěku před husity, odcizili v devadesátých letech. Dnes alespoň kopie ochraňuje tismické tak jako kdysi.

Fotografie na FB