Břevnov


První český mužský klášter, bratři benediktini a sv. Vojtěch. Baroko otce a syna Dientzenhoferových, románská krypta i svatý poustevník Vintíř. Prelatura s Tuvorovými malbami. Fresky a tváře starých opatů. Krása.