Kadaň


Kdysi královské město založené koncem 11. století. Johanitská komenda, hrad a františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, krásně opravené náměstí a Růžencová kaple v bývalém johanitském areálu. Nad městem hradiště Úhošť, snad kdysi Sámův Wogastisburg. A nedaleko Nechranická přehrada, malé podkrušnohorské moře.