Nechranická přehrada


Trochu jako moře. Severní. Podkrušnohorský Balt.