Řivnáč


Krásný podzimní Řivnáč. Jakpak se tu asi žilo lidem eneolitické "řivnáčské kultury" tři tisícovky let před Kristem?