Skřipelské Šance, Libomyšl


Laténské valy mezi Osovem a Skřiplí.A halštatská mohyla Hrádek v Libomyšli.