Konojedy


Zámek, klášter servitů a kostel. Zvláštní kouzlo starých soch. Kdysi tvrz Konojedských, přestavěná na zámek. V 17.století patřilo panství slavnému hraběti Šporkovi, který v zámku zřizuje špitál pro chudé. Šporkův zeť sem přivádí řád servitů. Jejich klášter je největší v českých zemích. Ale jen čtyřicet let, do zrušení Josefem II. Po válce zámek zkonfiskován posledním majitelům a předán armádě...