Tuchoměřice


Kdysi tvrz a kostel sv. Linharta, poté renesanční zámek a kostel sv. Víta. Jezuité, boromejky a pobočka nemocnice v Motole. Dnes komunita Chemin Neuf.