Přečaply u Chomutova

Kostel sv. Matouše na místě osídleném od pravěku. Slovanské hradiště, benediktinky, protestanti i jezuité. Místo plné andělů..

Fotografie na FB