Spořice u Chomutova

Kostel sv. Bartoloměje v docela neobvyklé poloze - na ostrově v rybníčku. Okolo býval hřbitov a vstup chránila dnes zbořená věž. Na kostelním ostrůvku míval faru protestantský pastor.

Fotografie na FB