Zborovská rotunda

Kostelík sv. Jana Křtitele stojí ve Zborovech u Plánice. A také vedle mariánského poutního místa Nicov. Rotunda prý vznikla okolo roku 1200, ale nikdo nic přesně neví. Ani která ze dvou legend je pravá. Podle první kostelík postavil křižák ze zdejší tvrze, zajatý při výpravě do Svaté země. Prosil sv. Jana Křtitele, patrona rytířů, o vysvobození, i stalo se. Rytíř po návratu domů splnil slib a kostel stojí dodnes. Podle druhé, nepravděpodobnější, to byl Jaroslav ze Šternberka a zajat byl v bojích s Tatary. Snad rotunda nespadne dřív, než dojde na opravu...

Fotografie na FB