Horní Police


Zázračná soška Panny Marie "v naději", přinesená řekou Ploučnicí. Barokní poutní areál, kněžna Anna Marie Františka Toskánská, patronka místa. Barokní poutě s tisíci poutníky. Legendární arciděkan Hockewanzel, který se dostal i do knížek. Dnes téměř neznámá Horní Police.


Fotografie na FB