Strečno

Strečno, strážce Váhu na kraji Strečenského průsmyku. Dvě stě metrů nad krajinou, sedm kilometrů od Žiliny. Domov "německé Messaliny" Barbory Celské, ženy císaře Zikmunda, i "strečenské světice" Žofie Bosniakové. "Bosniaky", malé chleby, nazvané tak na počest svaté paní, se na Slovensku pečou dodnes.


Fotografie na FB