Valečovské skalní příbytky

Užívané od středověku, možná i dříve. V 19. století tu docela spokojeně bydlelo sedm rodin - to ovšem měly "světničky" dřevěné podlahy, kamna s komíny i okna. V některých se skladovaly potraviny, jinde byly chlévy pro domácí zvířectvo. Žila tu porodní bába, švec, zahradník, topič v cukrovaru a další. Násilně vystěhováni byli "skaláci" 5. října 1892, následně pak přesunuti do dvou obecních chudobinců. Skalní byty byly zlikvidovány - podlahy vytrhány, okna rozbita. Dnes tu projde jedině turista nebo přespí nějaký tramp.


Fotografie na FB