Porta coeli, Tišnov-Předklášteří

Brána nebes s překrásným gotickým portálem, založená královnou Konstancií, matkou krále Václava I. a svaté Anežky v 1. polovině 13. století. Burgundsko-cisterciácká gotika a pět sestřiček cisterciaček.

Fotografie na FB