Bet-šean, Izrael

Bet-šean neboli Skythopolis, jedno z nejstarších měst v Izraeli, střežící vstup do Jizreelského údolí. Na hradby Bet-šeanu přibili Filištínští těla nebohého krále Saula a jeho synů. Izraelité, Heléni, Římané i Byzanc. A chvíli křižáci.

Fotografie na FB