Chariton

Klášter sv. Charitona patří k nejstarším palestinským klášterům. Chariton, putující ve 3. století do Jeruzaléma, byl přepaden a vězněn lupiči v jeskyni ve Wádí Faran nedaleko Svatého města. Když had, který vlezl do sudu s vínem banditů, způsobil jejich smrt, byl zajatý Chariton volný. Zůstal však, začal žít životem poustevníka, a založil hned několik klášterů. Zničený Faranský byl znovuobnoven ruskými pravoslavnými mnichy v době nedávné. Skály a jeskyně, potok, jezírka, voňavé byliny. Rajské místo.

Fotografie na FB