Džebel Karantal, Hora pokušení

Hora pokušení, kterému Ježíš po čtyřicetidenním postu nepodlehl. Na místě kláštera z 5. století stojí dnes v polovině Hory Sarandarion, pravoslavný klášter ze století devatenáctého. Ve skalních jeskyních pobývali kdysi otcové poustevníci. Jericho i Jordán, Mrtvé moře a Negev, Hermón i Jeruzalém. To vše je vidět z vrcholu Hory.

Fotografie na FB