Gilgál, Izrael

Gilgál, 15 km od Jericha, 235 m pod úrovní moře. Tak tady někde stálo dvanáct pamětních kamenů, které Izraelci vynesli ze dna Jordánu. "Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat: ‚Čím jsou pro vás tyto kameny?‘,odpovíte jim: ‚Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy; když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily." (kniha Jozue)

Fotografie na FB