Hrob Panny Marie, Jeruzalém

Skalní hrobka se nachází na úpatí Olivetské hory v údolí Cedron. Byzantský kostel z 5. století zničili Peršané, později byl několikrát znovu vystavěn i zbořen, hrobka však zůstala nedotčená. Z chrámu z r. 1130 zůstalo tzv. křižácké schodiště o 47 schodech a vstupní portál. V chrámu jsou kaple sv.Jáchyma a Anny, sv. Josefa a Melisendy, královny jeruzalémské.


Fotografie na FB