Latrun, Izrael

Latrun, "Le Toron des Chevaliers" (Rytířský hrad) nebo "Domus boni latronis" (Dům dobrého zloděje, tedy toho ukřižovaného s Kristem)? Obojí je možné. Na vyvýšenině se strategickým významem u vstupu do údolí Ajalon dnes najdeme malé zbytky jednoho z prvních templářských hradů z 1.pol.12. století. Zvenku nic moc, ale uvnitř... Křižácké klenby jsou vážně hodně působivé.. R. 1187 získal hrad Saladin výměnou za svobodu templářského velmistra Gerarda de Ridefort.
Ale nejen templáři, už Juda Makabejský a kdysi i Jozue sváděli někde tady svoje bitvy. Nedaleko leží i biblické Emauzy.

Za mandátní Palestiny v Latrunu Britové provozovali věznici (pevnost přes silnici Tel Aviv-Jeruzalém), z níž se r. 1943 tunelem prokopalo 20 vězňů z židovské Lechi. Byla tu policejní základna, jedna z tzv.Tegartových pevností. 1948 se zde usídlili Jordánci a blokovali cestu do obléhaného Jeruzaléma. Až r. 1967 získali Izraelci Latrun zpět.

Na úpatí kopce leží trapistický klášter Sedmibolestné Panny Marie, vybudovaný francouzskými bratry ze Sept Fons v 19. století. Trapistická zahrada je plná krásných květin, a bratři vyrábějí i vlastní víno, které nabízejí spolu s dalšími suvenýry ve své prodejně.

Fotografie na FB