Mar Saba, klášter v Judské poušti

Překrásný klášter, skrytý v Kidrónském (Cedronském) údolí nedaleko Betléma, patří k nejstarším dodnes obývaným klášterům světa. Založen byl sv. Sávou z Kapadocie r. 483, jehož tělo, odnesené ve 12. století křižáky, bylo na papežův příkaz navráceno r. 1965, a znovu spočívá ve zdejším skleněném sarkofágu. Hlubokým údolím protéká potok Cedron, pramenící v Jeruzalémě a končící v Mrtvém moři. Skalní stěny provrtaly desítky a stovky jeskyň, obývané kdysi bratry, toužícími po větší samotě. V mnohých z nich se prý s večerem rozsvěcuje světlo svíčky dodnes.

Klášter byl domovem sv. Jana z Damašku i místem nálezu kopie částí tzv. Tajného Markova evangelia. V Mar Sabě bude sloužena poslední eucharistická bohoslužba před koncem světa, alespoň tak praví legenda. Ticho, smrtící horko a samota.

Fotografie na FB