Mléčná jeskyně, Betlém

Ve zdejší jeskyni prý pobývala Svatá rodina před útěkem do Egypta, sem přišli Božího syna uctít svatí Tři králové. Když Matce Boží ukáplo při kojení několik kapek mléka, celá jeskyně zbělela. Sem si chodí i muslimské ženy vyprosit potomka, a matky prosit za své děti. Kostelík s jeskyní spravují františkáni. Sestra z řádu Věčného uctívání Nejsvětější Svátosti opravdu dnem i nocí klečí před Nejsvětější Svátostí.

Fotografie na FB