Sión: Dormitio, Coenaculum a král David

Dormitio neboli bazilika Zesnutí Panny Marie, Coenaculum neboli Večeřadlo, tedy místo Poslední večeře, a hrobka krále Davida. To vše na jeruzalémském Siónu.

Fotografie na FB