Sukot, Svátek stánků

Čas radosti, Sukot neboli Svátek stánků nebo také Svátek sklizně. Připomínka putování Izraele pouští a pobývání ve stanech. Sukot tedy suka, stánek. Sedm dní má v ní zbožný Žid pobývat. Jsou všude - na chodníkách, na balkonech, v noci osvětlené s rodinami a hosty. A další symboly? Palmová ratolest - lulav, myrta - hadas, "krásný plod" citronu - etrog a vrba - arava.

Fotografie na FB