Údolí Josafat

Údolí Josafat, tzv. hrobka Abšalóma, syna Davidova, Zachariáše a Bene Hezir. V jeskyni sv. Jana se měl Jan skrývat po Ježíšově zatčení. Dnes se tu ukrývají beduíni s velbloudy, sledující ve svém stanu po večerech program německé TV. Tudy teče Cedron, a tady prý dojde k Poslednímu soudu, až Mesiáš shromáždí všechny národy na protilehlé Olivové hoře.

Fotografie na FB